Üdvözöljük az ELTE Kínai Tanszék honlapján

A Távol-keleti Intézet Kínai Tanszéke a modern és klasszikus kínai nyelv, illetve a kínai történelem és kultúra oktatását tekinti elsődleges feladatának. A BA, MA és PhD képzésen folyó oktatás célja olyan használható és naprakész tudást biztosítani az itt tanulók számára, ami egyben történeti távlattal is rendelkezik. 


A kínai nyelv és kultúra iránt az utóbbi években világszerte megnőtt az érdeklődés. Hasonló a helyzet hazánkban is, ahol folyamatosan növekszik a kínaiul tanuló diákok száma. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1924-ben alakult meg a Kelet-ázsiai Intézet, amely már a kezdetektől foglalkozott a kínai nyelv és kultúra oktatásával és kutatásával. Jelenleg ennek utódján, a Távol-keleti Intézeten belül a Kínai Tanszék működteti hazánk legrégebben fennálló egyetemi szintű kínai szakát.

Hasonlóan a többi egyetemi szakhoz, 2006-tól a kínai is háromciklusú képzés keretében tanulható. A hároméves kínai szakirányos képzésben (BA) az ELTE BTK Keleti nyelvek és kultúrák alapszakán belül választható, itt már az egyetemre történő jelentkezéskor meg kell jelölni, ha valaki kínai szakirányra szeretne járni. A képzést sikeresen teljesítők három év után BA szintű diplomát kapnak, amellyel kiléphetnek a munkaerőpiacra, illetve folytathatják kínai tanulmányaikat a kétéves sinológiai mesterképzésben. Az MA diploma megszerzése után a tudományos pálya iránt érdeklődőknek lehetősége van a hároméves sinológiai doktori program elvégzésére, melyen Ph.D. fokozat szerezhető.

Az alapképzés (BA) tartalmát tekintve két területre terjed ki. Egyrészt rendkívül erős modern kínai nyelvi képzést nyújt, mely által a hallgatók „nulláról indulva” három év alatt – mind írásban, mind szóban – eljuthatnak legalább a középszintű nyelvtudásig, s alkalmassá válnak arra, hogy kínai nyelvű közegben is elboldoguljanak. Másrészt a képzésnek részét képezik azok az alapvető kulturális, eszmetörténeti, történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi ismeretek, amelyek nélkül nem folytatható magas szintű kommunikáció kínaiakkal, s amelyek nélkül sem a régi, sem a mai Kína nem érthető meg. A BA szintű képzés ugyanakkor felkészíti a hallgatókat arra, hogy sinológiai tanulmányaikat a mesterképzésben folytathassák.

A kínai szakirány úgynevezett minorként is végezhető. Ez azt jelenti, hogy a nem kínai szakirányos hallgatók – fő szakjuk mellett – 50 kredit értékben elvégezhetik a meghatározott kínai szakirányos tanegységeket, s ezáltal biztos kínai nyelvtudáshoz és alapvető kulturális ismeretekhez juthatnak.

A kínai szakirányos hallgatók számára a szakirány mellett ajánlott a kínai tolmács- és fordítóképzés specializáció elvégzése. Ez – szintén 50 kredit értékben – olyan tanegységeket tartalmaz, melyeknek teljesítésével a hallgatók hivatásos tolmácsként és fordítóként is megállhatják a helyüket.

A kínai szakirányos hallgatók előtt több lehetőség is nyitva áll arra, hogy állami és egyéb ösztöndíjakkal kínai nyelvterületen tanulhassanak. Hallgatóink többsége előbb-utóbb eljut Kínába. Itthon a Tanszék és az ELTE Konfuciusz Intézet előadásokkal, filmvetítésekkel, nyelvi versenyekkel és egyéb programokkal segíti, hogy hallgatóink a tanórákon kívül is közelebb kerülhessenek a kínai nyelvhez és kultúrához.

A kétéves sinológia mesterszakos képzésben a modern nyelvi és kulturális stúdiumok mellett nagyobb szerepet kapnak a klasszikus sinológiai területek (filológia, nyelvészet, eszmetörténet stb.). A doktori képzésben a hallgatók elsősorban saját tudományos kutatásaikra koncentrálhatnak.

Minden jelenlegi és jövőbeli hallgatónknak jó tanulást és sok sikert kívánunk!