Prof. Dr. Hamar Imre

Hamar Imre tudományos életrajza

 

1. Tudományos fokozat

1997 a nyelvtudomány kandidátusa – disszertáció: Változások a huayan hagyományban a 8-9.

        században  -- Chengguan élete és a négy dharma-dhátu elmélete (maximális pontszám)

2004 habilitáció – disszertáció: Buddha megjelenése a világban

 

2. Tanulmányok

1986-92 ELTE BTK kínai-tibeti szak – oklevél minősítése: kiváló

1990-91 Peking a Nyelvi Főiskola (Beijing Yuyan Xueyuan)

1992-93 Taibei, Tanárképző Egyetem (Shifan Daxue)

1992-96 MTA TMB ösztöndíjas

1998 a Japán Alapítvány támogatásával a Kansai Intézetben japán nyelvet

        tanult három hónapig

 

3. Oktatás

1993-1996 az ELTE Kínai és Kelet-ázsiai Tanszékén dolgozott  mint aspiráns, klasszikus és 

 

modern kínai nyelvet tanított

1991-96 A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tanított klasszikus kínai nyelvet és kínai buddhizmust

 

1994-97 a JATE Ókortudományi Tanszékén tanított kínai történelmet és vallástörténetet,           kezdetben félállású tudományos segédmunkatársként, majd 1995-től félállású tanársegédként

 

1997  ELTE Kínai és Kelet-ázsiai Tanszékén tanársegéd, majd egyetemi adjunktus

2000  tanszékvezető-helyettes a ELTE Kelet-ázsiai Tanszékén

2001  egyetemi docens

2002  tanszékvezető

2003 ELTE nyelvtudományi doktori iskolájában a sinológiai doktori program vezetője

2006-2007 az ELTE BTK nemzetközi ügyek dékánhelyettese

2007 ELTE Konfuciusz Intézet igazgatója

2008 ELTE Távol-keleti Intézet igazgatója

2008 egyetemi tanár

 

2008 szeptember-2009 június Fulbright ösztöndíjjal a University of Virgina, Dept. of Religious Studies vendégprofesszora

 

2010 május-2010 július Numata vendégprofesszor a Hamburgi Egyetemen

2010 Augusztus vendégprofesszor Chengduban a University of British Columbia és Renmin Daxue áltatl szervezett nyári egyetemen

2012 Jining University (5 éves időtartamra)

 

4. Kutatás

kutatói ösztöndíjak

1997 a Peregrinatio II. alapítvány támogatásával a Bécsi Egyetem Tibeti és Buddhista

         Intézetében kutatott két hónapig

1998-2001 Bolyai János kutatói ösztöndíjas

2000 Hamburgi Egyetemen kutat két hónapig DAAD ösztöndíjjal

2001-2002 Kiotóban az Ótani Egyetemen kutat a Japán Alapítvány támogatásával hat hónapig

2003-2006 Széchenyi ösztöndíjas

2004 Taibeiben kutat 3 hónapig a Center for Chinese Studies támogatásával

2005  két hónapig a British Libraryban kutat a European Association of Chinese Studies     támogatásával

 

Kutatási projektek 

1995-96  OTKA Kínai-magyar szótár program társpályázója

1999-2002 OTKA Kínai buddhista filozófia program témavezetője

2000-2002 Various versions of the sutra Manifestation of the Buddha, Chiang Ching-kuo Foundation

2001-2003 K+F Filozófia és vallás kapcsolata Kínában a Középkor küszöbén program témavezetője

 

2004-2007 OTKA Kínai kommentárok az Avatamsaka-sūtrához

2005-2008 Chinese Buddhism and Chinese Manichaeism – a comprehensive investigation of their interaction, Chiang Ching-kuo Foundation

2008-2009 A comparative Study of Commentary-writing in Chinese Buddhism and Christian Tradition, Chiang Ching-kuo Foundation

 

5. Konferenciák

1992 Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencia (Budapest)   

1997 ICANAS Orientalista Világkongresszus (Budapest)

1999 Association of Asian Studies konferenciája (Boston)

      International Association of Buddhist Studies 12. konferenciája (Lausanne)

2000 European Association of Chinese Studies 13. konferenciája, (Torino)

2002 European Association of Chinese Studies 14. konferenciája (Moscow)

       International Association of Buddhist Studies 13. konferenciája (Bangkok)

2003 Daoism and Contemporary World (Boston)

       European Association of Chinese Linguistics 3. konferenciája (Ghent)        

       International Conference Commemorating Venerable Songchol (Seoul)

       Miklós Pál emlékkonferencia (Budapest)

       Great Buddha Symposium 2. (Nara)

2004 Huayan Conference (Budapest, szervező)

2005 Chinese Buddhism (Los Angeles)

       World Chinese Conference (Beijing)

       International Association of Buddhist Studies 14. konferenciája (London)

2006 European Association of Chinese Linguistics 4. konferenciája (Budapest, Language and Commentary panel szervezője)

Chinese Buddhist Historiography (Hamburg)

2007 Fordítói Konferencia (Beijing)

       Stein Aurel and Dunhuang (Budapest)

       Buddhizmus helyi színei (Budapest)

2008  2. Huayan Conference (Paris) – szervező

2009 The International Symposium on the History and Present Condition of Cultural  Exchange between China and Central & Eastern Europe (Budapest) – szervező

       The Dilun tradition in China and its impact (Geumgang University, Korea)

2010  Conference on Cross-cultural Researches on Buddhist Mythology (Beijing University)

        Tőkei Ferenc Emlékkonferencia (Budapest)

2011  The first international academic conference of the Huayen in China (Xi’an)

2012 New Humanism and Confucianism, Paris, UNESCO

       Nishan Forum, Jining

       The 3rd International Conference on Huayen, Taipei

                              

6. Előadások

 1999 Harvard Egyetem

        Hamburg Egyetem

        MTA (A Tudomány Napján)

2002 Tokyo Egyetem, Soka Egyetem

2003 Dongguk Egyetem (Gyongju)

2004 Hamburg Egyetem

2005 Oxford Egyetem

2007 École Française d’Extrême-Orient

2008 University of Virginia

2009 UCLA, Berkeley, Wittenberg University (Ohio), Middlebury College, Columbia University, University of Notre Dame, University of Chicago, University of Washington

2011 University for Advanced Buddhist Studies, Tokyo

2011 Beijing Normal University

2012 Moscow University

 

7. Tanácsadói, szakértői tevékenység, szakmai közéleti tevékenység

Acta Orientalia Hung. szerkesztőbizottsági tag (2000-), szerkesztő (2003-)

Chinese Journal of European Languages and Cultures, szerkesztőbizottsági tag 2008-2011.

OTKA orientalisztikai szakzsűri tagja 1997-1999,  2002-2004. 2011-2014.

Studia Orientalia Slovaca szerkesztőbizottsági tag

Tőkei Ferenc Alapítvány kuratóriumának tagja

A Magyar-Kínai Kéttannyelvű Iskoláért Alapítvány kuratóriumának tagja

Kína-kutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke

A Chiang Ching-kuo Alapítvány kelet-európai kuratóriumának tagja

 

8. Tagság tudományos testületekben

 

Kőrösi Csoma Társaság – választmányi tag

 

Magyar-Kínai Baráti Társaság – választmányi tag

Association of Japanese Intellectual History (Tokyo) - tagság

European Association of Chinese Studies – tag 2000-től, vezetőségi tag 2002-2006

International Association of Buddhist Studies – tagság

MTA Orientalisztikai Bizottság tagja 2000-től, titkára 2003-2005.

 

9. Kitüntetés

2010  Pro Universitate (arany fokozat)

2011 Confucius Institute Performance Excellence Award of ther Year

 

 

Hamar Imre publikációi:

 

 

Könyv idegen nyelven:

 A Religious Leader in the Tang: Chengguan’s Biography. The International Institute for Buddhist Studies of The International College for Advanced Buddhist Studies. Studia Philologica Buddhica Occasional Paper Series XII. Tokyo, 2002, 90 p.

 

Könyv magyarul:

Kínai buddhizmus a középkorban -- Cs’eng-kuan élete és filozófiája. Történelem és kultúra 15. Balassi Kiadó -- Orientalisztikai Munkaközösség, 1998, 207 p.

Kínai-magyar szótár. Balassi Kiadó, 1998, 888 p. [társszerző: Bartos Huba]

Buddha megjelenése a világban. Balassi Kiadó, Budapest, 2002, 200 p.

A kínai buddhizmus története. ELTE Kelet-ázsiai Tanszék, 2004, 156 p.

 

Idegen nyelvű könyv szerkesztése:

·         Studies in Honour of Barnabás Csongor on his Eighties Birthday. Acta Orientalia Hung. 56. (2-4), 2003, pp. 109-480.

·         Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism. Asiatische Forschungen 151, szerk. Thomas O. Höllman, Harrassowitz Verlag, 2007, 410 p.

·         Avataṃsaka Buddhism in East Asia: Origins and Adaptation of a Visual Culture. eds. Robert Gimello, Frederic Girard, Imre Hamar. Asiatische Forschungen 155. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012, 412 p. [társszerkesztő: Ferederic Girard, Robert Gimello]

 

Magyar nyelvű könyv szerkesztése:

·          Mítoszok és vallások Kínában. ELTE Sinológiai Műhely 1.Balassi Kiadó, 2000, 194 p.

·         Kínai nyelv és irodalom: Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. ELTE Sinológiai Műhely 4. Balassi Kiadó, Budapest, 2003, , 319 p. [társszerkesztő: Gergely Salát]

·         Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. ELTE Sinológiai Műhely 5. Balassi Kiadó, 2005, 299 p. [társszerkesztő: Salát Gergely]

·         Kínai történelem és kultúra: Tanulmányok Ecsedy Ildikó emlékére. ELTE Sinológiai Műhely 7. Budapest: Balassi Kiadó, 2009, 256 p. [társszerkesztő: Salát Gergely]

 

Folyóiratcikkek idegen nyelven:

 ·         Xiongyali hanxue jianjie. Bank és Tőzsde különszáma, Budapest, 1997. p 23 .

·         The Doctrines of Perfect Teaching in Ch'eng-kuan's Introduction to his Commentary on the Hua-yen-ching. Journal of The Center for Buddhist Studies 3, Taipei, 1998, pp. 331-349.

·         Chengguan's Theory of Four Dharma-dhātus. Acta Orientalia Hung. 51 (1-2), 1998, pp. 1-19.

·         Buddhism and The Dao in Tang China: The Impact of Confucianism and Daoism on the Philosophy of Chengguan. Acta Orientalia Hung. 52 (3-4), 1999, pp. 283-292.

·         The Existence or Nonexistence of the Mind of Buddha: A Debate between Faxingzong and Faxiangzong in Chengguan’s interpretation. Acta Orientalia Hung. 56 (2-4), 2003, pp. 339-367.

·         Hermeneutical Methods in Chengguan’s Commentary to the Avatamsaka-sūtra. Ars Decorativa 23, 2004, pp. 9-16.

·         The Early Period of  Commentary-writing in Chinese Buddhism. Asia Research Network. Vol. 6. No. 1. 2009, pp. 11-12.

·         Manifestation of the Absolute in the Phenomenal World: Nature Origination in Huayan Exegesis. Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 94 (2007), pp. 229-252

·         Interpretation of Yogācāra Philosophy in Huayan Buddhism. Journal of Chinese philosophy 37,2 (2010), pp. 181-197.

·         An ideal of scholar-monk: Chengguan. Studia Orientalia Slovaca 9,1 (2010). pp. 71-82.

·         Creating Huayan Lineage: Miraculous Stories about the Avataṃsaka-sūtra. Oriens Extremus 50. (2012)  pp. 181-191.

 

Folyóiratcikkek magyarul:

 • A kegon (hua-jen) hagyomány kialakulása Kínában és elterjedése Japánban. ELTE Japán-tanulmányok 1, Budapest, 1996, pp. 67-83.

 • A hirtelen megvilágosodás előfutára: Tao-seng. Korunk 8, Kolozsvár, 1998, pp. 76-80.

 • Az ősi kínai bölcselet bírálata és alkalmazása Cs'eng-kuan (738-839) munkáiban.  Keletkutatás, Budapest, 1996 ősz – 2002 tavasz, pp. 23-35.

 • A Yogācāra filozófia hatása az Avatamsaka-sūtrában és kínai értelmezéseiben. Keréknyomok. 2008 nyár, pp. 5-24.

 • Egy Nágárdzsuna mű a Csoma Gyűjteményben – A függő keletkezés. Távol-keleti Tanulmányok 2009/1, pp. 27-42.

 • Csodás történetek az Avatamszaka szútráról. Vallástudományi Szemle 2010/2. pp. 65-79.

 • Wutaishan, a buddhizmus szent hegye: Hegykultusz Kínában. Vallástudományi Szemle 2010/2. pp. 20-30.

 

 

Könyvfejezet idegen nyelven:

·         Introduction to the Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2007, pp. XI-XXI.

·         The History of the Buddhāvatasaka-sūtra: Shorter and Larger Texts. In: Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden,, 2007, pp. 139-167.

·         A Huayan Paradigm for Classification of Mahāyāna teachings: The Origin and Meaning of Faxiangzong and Faxingzong. In: Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2007, pp. 195-220.

·         The Impact of Dilun school on Huayan Exegesis. In: The Formation and Transformation of Dilun Thought / Jiron shisō no keisei to henyō, Kokusho Kankōkai, Tokyo, 2010, pp. 371-363.

·         Hwa-eom juseok-e michin jironjong-ui yeonghwang. In: Jironsasang-ui hyeongseong-gwa byeon-yong,   Geumgang Center for Buddhist Studies, 2010. pp. 490-504.

·         Zhongguo zhexue zongjiao zhuzuode xiongyaliyu fanyi中国哲学、宗教著作的 匈牙利语翻译Guoji Hanxue  20, 2011. [társszerő: Salát Gergely], pp. 129-133.

·         Deconstructing and Reconstructing Yogācāra: Ten Levels of Consciousness-only/One-mindin Huayan Buddhism. In: Avataṃsaka Buddhism in East Asia: Origins and Adaptation of a Visual Culture. eds. Robert Gimello, Frederic Girard, Imre Hamar. Asiatische Forschungen 155. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012, pp. 53-71.

 

 

Könyvfejezet magyarul:

 • Jógácsára, a csak-tudat filozófia - Részlet a Lankávatára szútrából. In: Tibeti Buddhista filozófia, Az Orientalisztikai Munkaközösség Történelem és Kultúra sorozata, Balassi Kiadó, Budapest, 1994, pp. 59-76.

 • A "csak-tudatosság" logikai bizonyítása -- Vaszubandhu: A húsz versszak kommentárja. In: Buddhista logika, Az Orientalisztikai Munkaközösség Történelem és Kultúra sorozata, Balassi Kiadó, Budapest,1995, pp. 61-78.

 • Vu-ti áldozata az égnek és a földnek. In: Szöveggyűjtemény az Augustus-korhoz, JATEPress, Szeged, 1998, pp. 168-173.

 • Cocsuan (fordítás, jegyzetek). In: Kínai irodalmi szöveggyűjtemény, szerk. Tőkei Ferenc, Balassi Kiadó,  Budapest, 1999, pp.1-46.

 • Az abszolút tudat és a természet-keletkezés fogalma a kínai buddhizmusban. In: Mítoszok és vallások Kínában, Balassi Kiadó, Budapest, 2000, pp. 50-65.

·         A buddhista tanok rendszerezése Kínában. In: Állandóság a változásban, Tőkei Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Puskás Ildikó, Budapest, 2000, pp. 382-397.

 • Előszó a Mítoszok és vallások Kínában című könyvhöz. Balassi Kiadó, Budapest, 2000, pp. 9-12.

 • Buddhista kommentárirodalom Kínában. In: Kínai nyelv és Irodalom, Balassi Kiadó, Budapest, 2003, pp. 253-275.

·         Mou mester eloszlatja a kételyeket: az első kínai buddhista apológia. In: Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán, Sinológiai Műhely 5. Balassi Kiadó, 2005, pp. 235-295.

 • Az Avataṃsaka-sūtra kínai szövegváltozatai. In: Szabolcs Felföldi (szerk.), Abhivādana, Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére, Szeged, 2005, pp.173-184.

·         Az Avataṃsaka-sūtra tibeti és szanszkrit szövegváltozatai. Essays in honour of Professor George Kara. 2005, pp. 349-358.

·         Buddhizmus a Heian-korban: Saicho és Kukai. In: Szerdahelyi István (szerk.), Japanológiai körkép, Eötvös Kiadó, Budapest, 2007, pp. 183-201.

 • A kínai ezoterikus buddhizmus története. In: Kínai történelem és kultúra – tanulmányok Ecsedy Ildikó emlékére, Sinológiai Műhely 7. Budapest: Balassi Kiadó, 2009, pp. 65-79.

 

Konferencia közlemény idegen nyelven:

·         Practice and Enlightenment in Chengguan’s Philosophy. In: Enlightenment and its Cultural Aspects in the modern Perspective. Seoul: Academic Institute of Songchol Son Buddhism affiliated with the White Lotus Buddhist Cultural Foundation, 2003, pp. 277-286.

·         Chingguan ch’ǒlhak aesǒ ǔi suhaeng kwa ggaedal ǔm. In: Enlightenment and its Cultural Aspects in the modern Perspective. Seoul, 2003, pp. 267-276.

·         Busshin no umu – Chōkan no kaishaku shita hosshōshū to hossōshū no ronsō ni tsuite. In: Tōdaji sōken zengō ronshū, Hōzōkan, Kyoto, 2004, pp. 28-36.

·         The Interpretation of ‘three realms are mind-only’ in Dilun school and its impact on Huayan Buddhism. The Formation and Tranformation of the Dilun Thought. The 4th Geumgang International Conference for Buddhist Studies. 2009, pp. 289-304.

·         Wonhyo’s Influence on Chengguan. In Proceedings of the International Conference Dedicated to the Twentieth Anniversary of Diplomatic Relations Between Hungary and the Republic of Korea. Eötvös Loránd University Budapest November 12-14 2009, eds. Sonja Häußler and Mózes Csoma. Eötvös University Press. 2010, pp. 89-94.

·         Miraculous Stories about the Avataṃsaka-sūtra in the Huayan exegetical tradition. Proceeidings Conference on Cross-cultural Researches on Buddhist Mythology. Beijing Universsity, 2010, pp. 162-169.

·         Guanyu Tathāgata-utpatti-sambhava-nirdeśa Sūtra /Fo shuo rulai xingxian jing jige yiben de bijiao yanjiu 关于Tathāgata-utpatti-sambhava-nirdeśa Sūtra (《佛说如来兴显经》)几个译本的比较研究. The first international academic conference of the Huayen in China. 陕西师范大学宗教研究中心华严研究所,华严学会 2011, pp. 22-40.

·         A Comparative Study of Various Recensions of the Tathāgata-utpatti-sambhava-nirdeśa Sūtra. The first international academic conference of the Huayen in China. 陕西师范大学宗教研究中心华严研究所,华严学会 2011, pp. 32-40.

·         The Metaphor of Painter in the Avataṃsaka-sūtra and its Chinese Interpretation. Huayen Study: The Integration of Classic and Contemporary, The 3rd International Conference on Huayen, Taiwan, 2012, vol. 1., pp. 123-152.

 

Szócikkek idegen nyelven:

·         “Four cardinal principles,” “Ten levels of discernment.” In: Digital Dictionary of Buddhism, Charles Muller.

 

Szócikkek magyarul:

 • Kínai filozófia, Kumáradzsíva, Köztes lét könyvei, Kong Shangren, Kou Qianzhi, Konfuciusz, Konfucianizmus, lamaizmus, láma, Laozi, legizmus, Liezi, Lótusz szútra, Mahájána, Maitréja, Mandzsusrí, Marpa, Mengzi, Milarepa, Mozi, Neokonfucianizmus, Nágárdzsuna, Nárópa. In:Magyar Nagylexikon

 

 Personalia idegen nyelven:

·         In Memoriam Ferenc Tőkei. Acta Orientalia Hung. 53 (3-4), 2000, pp. 163-164

·         Selected Works of Ferenc Tőkei. Acta Orientalia Hung. 53 (3-4), 2000, pp. 165-167.

 

Recenziók idegen nyelven:

 

 • Zurndorfer, China Bibliography.  Acta Orientalia Hung.  49, 1996, p. 229.

 • Ming-Wood Liu, Madhyamaka Thought in China.  Acta Orientalia Hung. 49, 1996, pp. 230-231.

 • Seishi Karashima, A Glossary of Dharmaraksa's Translation of the Lotus Sutra. Acta Orient. Hung. 52, 1999, pp. 118-119.

 • Kegon gaku ronshu, Kamata Shigeo hakase koki kinen kaihen. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 432-433.

 • Shinohara, Koichi, “Evolution of Chan biographies of Eminent Monks”. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999,  p. 444.

 • Fojiao wenxue jingbian  ed. Chen Yunji , Chen Yinchi. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, p. 319.

 • Vernacularisms in Medieval Chinese Texts. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 339-340.

·          Patricia Eichenbaum Karetzky, The Evolution of the Symbolism of the Buddha of Infinite Life and its Western Origins. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 383-384.

·         Wei Daoru, Zhongguo huayanzong tongshi . Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, pp. 459-460.

·         Tong Wei, Ershier zhong dazangjing tongjian. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 453.

·         Paul, Gregor, The Myth of a Distinctively Chinese Logic: Chinese Philosophy and the tertium non datur. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 412.

·         A Paragon of Zen House by Xishan, translated and commented by O'Hyun Park. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 474.

·         Chittick, Andrew, Dynastic Legitimacy during the Eastern Chin: Hsi Tso-ch’ih and the problem of Huan Wen. Revue Bibliogaphique de Sinologie 2000, p. 152.

 • I.S. Gurevich, A Fragment of a pien-wen (?) Related to the Cycle "on Buddha's Life". Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 341-342; 2000, pp. 394-395.

 • Mariko Namba Walter, Tokharian Buddhism in Kucha: Buddhism of Indo-European Centum Speakers in Chinese Turkestan before the 10th Century C.E. Revue Bibliogaphique de Sinologie 1999, pp. 411-412; 2002, p. 464.

 • Florian C. Reiter, The Aspiration and Standards of Taoist Priests in the Early T’ang Period. Acta Orientalia Hung. 53, 2000, pp. 149-150.

 • Antonio Forte, A Jewel in Indra’s Net. Journal of Royal Asiatic Society 11, 2001, pp.  404-405.

 • Martin Lehnert, Die Strategie eines Kommentars zum Diamant-Sūtra (Jingang-boruo-boluomi-jing Zhujie, T. 1703). Revue Bibliogaphique de Sinologie 2003

 • Chen Jinhua, Philosopher, Practitioner, Politician: The Many Lives of Fazang (643-712). BSOAS 72/2 (June 2009), pp. 408-410.

 

Recenzió magyarul:

·                    Tőkei Ferenc, Kínai Buddhista Filozófia.  Keletkutatás 1994 Ősz, pp. 84-87.   

 

 

Szerkesztés alatt:

·         Recent Development of Sinology in Hungary. History and Present Condition of Cultural  Exchange between China and Central & Eastern Europe.  In: Hungarian Chinese Pedagogical Problems, ELTE Confucius Institute (szerkesztés alatt)

·         La métaphore du peintre:  Le poème yogācāra dans l’Avatamsaka-sūtra et ses interprétations chinoises. Métaphores et symboles dans le bouddhisme extreme oriental, ed. Frédéric Girard. Paris. (szerkesztés alatt)

·         The Realm of Reality. In: Poceski, Mario, ed. The Blackwell Companion to Inner and East Asian Buddhism. Oxford: Blackwell Publishing, (szerkesztés alatt)

·         Chuangjian huayan puxi: youguan huayanjing de shenqi gushi 创建华严谱系:有关华严经的神奇故事, Shanghai (szerkesztés alatt)

·         Huayan Texts in Dunhuang. In: Chinese Manuscripts, ed. Imre Galambos

·         A motizmus. In: Kínai filozófia és társadalom. Sinológiai Műhely 6. Balassi Kiadó (szerkesztés alatt)

·         A kínai buddhista irodalom. Buddhizmus, Szilágyi Zsolt (szerk.)

·         A Kínai buddhizmus története. (2. bővített kiadás) Konfuciusz Könyvtár 2, ELTE Konfuciusz Intézet (szerkesztés alatt)

·          

 

MEGJELENÉS A MÉDIÁKBAN

·         Veszprémből indultak. Veszprémi 7 nap. 1997 szept. 11. p. 9.

·         Hao Qingxin Baofubo yinxiang. Shichang 1999. márc. 16. p. 6.

·         Egzotikus nyelvek tanítása. HVG 1999. aug. 28. p. 68.

·         Megérkezett a kínai kulturális invázió!
MTV Kultúrház, 2007. december 7.

·         Szablyár Eszter: Kína nagy falat - Konfuciusz Budapesten. Népszabadság, 2007. május 9.

·         Kultúrkör: Magyar évad Kínában. Kossuth Rádió 2007. júl. 31. 14.00-15.00

·         Kultúrház: konfucianizmus. MTV 2007. aug. 27.

·         A befogadás kultúrája, Nincs sárga veszedelem. 168 óra, 2007. márc. 2.

·         Kínaiaik Magyarországon. Hetek.hu | XI. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM |  2007. MÁRCIUS 09.

·         Focus Today. CCTV 4. 2007. december 12.

·         Híróra: kínai-tibeti konfliktus. Duna TV 2008. márc. 23. 18.00-19.00

·         Magánbeszélgetések, Juszt László Műsora. MTV 2 2008, márc. 23. 22.30-23.20; MTV 1 márc. 27 00.20-01.10.

·         Kína a díszvendége a könyvfesztiválnak, Gazdasági rádió, 2008. április 24. 7.30-8.00

·         Tanulj az ELTE-n koreaiul! http://oktatas.origo.hu/20080714/tanul_az_elte_koreaiul

·         Hír Tv Ázsia magazin, 2011. október 1. 16. óra, október 3. 13.05, október 6, 15.30, október 7. 9,30.

 

·         Kossuth Rádió Tér és idő 2012 július 3. 14.35