Kósa Gábor

KÓSA GÁBOR

Szakmai önéletrajz

2012–2015 „Mitikus és valóságos hegyek a kínai vallások világában (a Shang- és Yuan-dinasztia között)” [Hamar Imrével, OTKA kutatási támogatás]

2010–2012 Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange ösztöndíja (PD003-U-09: “Interpretation of New Chinese Manichaean Discoveries.”)

2009–        Egyetemi adjunktus az ELTE BTK Kínai Tanszékén

2008–2009 A Japan Society for the Promotion of Science posztdoktori kutatói ösztöndíjával tartózkodás Kyotóban (Kyoto University)

2006       Doktori disszertáció megvédése („A manicheizmussal kapcsolatos kínai nyelvű szövegek terminológiai elemzése”, ELTE BTK, Sinológiai doktori program)

2005–2008 Részvétel a „Chinese Buddhism and Chinese Manichaeism – a comprehensive investigation of their interaction” című projektben [Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange – Research Grants, 2005.09.01–2008.08.31.RG009-U-04]

2004–2008 Főiskolai docens a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

2003–2006 Tanársegéd az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén 

2002–2005 Részvétel a „A filozófia, a vallás és a tudomány viszonya az ókori Kínában, az újonnan felfedezett írásos források tükrében” című projektben [OTKA – Kutatási pályázat]

2000–2003 Részvétel a „Filozófia és vallás viszonya a koraközépkori Kínában” című projektben [K+F]

2000–2003 Az ELTE Sinológiai doktori képzésén doktorandusz

2000–2002 Megbízott előadó az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén   

1999         Főiskolai adjunktusi kinevezés a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

1997         Egyetemi tanulmányok befejezése az ELTE BTK kínai szakán

1995–96    Tanulmányi ösztöndíj Kínában

1995         Egyetemi tanulmányok befejezése az ELTE BTK angol szakán

 

VÉGZETTSÉG (OKLEVÉL)

1995.07.05.     ELTE BTK: angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár [543/95]

1997.07.15.     ELTE BTK: orientalista (kínai) szakos előadó [1022/97]

2011.07.02.     Zsigmond Király Főiskola: okleveles vallástudomány szakos bölcsész [00000317/2011]

  

PUBLIKÁCIÓK

1. „Sárkányólom, tigrishigany. A kínai alkímia történetének néhány alakjáról.” In: Darabos Pál – Szathmári Botond (szerk.) 1999. A nevezetes névtelen. Budapest: Osiris, 205–230.

2. „A manicheizmus Kínában.” In: Hamar Imre (szerk.) 2000. Mítoszok és vallások Kínában. [Sinológiai Műhely 1.] Budapest: Balassi Kiadó, 90–122.

3. „In Search of the Spirits. Shamanism in China before the Tang dynasty. Part I.” Shaman (Journal of the International Society for Shamanistic Research) 8.2. (2000) 131–179.

4. „Sámánizmus és mitológia az ókori Chu államban.” In: Puskás Ildikó (szerk.) 2000. Állandóság a változásban. T'ung-pien. Tőkei Ferenc születésnapjára. Budapest: Politika + Kultúra Alapítvány, 398–428.

5. „Matuzsálem a Jangce partján.” In: Birtalan Ágnes – Yamaji Masanori (szerk.) 2001. Orientalista Nap 2000. Budapest: MTA Orientalisztikai Bizottság – ELTE Orientalisztikai Intézet, 78–95.

6. „Szinkretizmus vagy szintézis? Tertium non datur? A manicheizmus eredete és más vallásokhoz fűződő viszonya.” Világosság 42 (2001) 20–57.

7. Open Wide, Oh, Heaven's Door! Shamanism in China before the Tang dynasty. Part II.” Shaman (Journal of the International Society for Shamanistic Research) 9.2. (2001) 169–197.

8. „A Dao létrehozta az Egyet. Kozmogóniai elképzelések Kínában.” Tradíció (évkönyv) 2002: 141–162.

9. „Exorcizmus és sámánizmus az ókori Kínában.” In: Csonka-Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András (szerk.) 2002. Mir-susnē-khum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2. kötet, 806–833.

10. „A mágikus, a szellemi és a varázslatos. A ling szó jelentésének vizsgálata a Jiuge versciklus alapján.” In: Hamar Imre – Salát Gergely (szerk.) 2003. Kínai nyelv és irodalom.Tanulmányok Csongor Barnabás születésének 80. évfordulójára. [Sinológiai Műhely 4.] Budapest: Balassi Kiadó, 38–65.

11. The Shaman and the Spirits. The Meaning of the Word ‘ling’ in the Jiuge poems.” Acta Orientalia Hung. 56.2–4. (2003) 275–294. 

12. Shamanism and Mythology in the Ancient Chinese State of Chu.” In: Hoppál Mihály – Kósa Gábor (eds.) 2003. Discovery of Shamanic Heritage. Budapest: Akadémiai Kiadó, 45–108.

13. „Nesztorianizmus a Tang-kori Kínában.” Vigilia 2004/7: 492–503.

14. Ecstatic Flight and the Realm of Light – Changes in the Estimation of Chinese Manichaeism as Mirrored in its Relationship with Shamanism.” Ars Decorativa 23 (2004) 17–26.

15. „Halandó halhatatlanok. A xian-halhatatlanság képzete a Baopuzi 2. fejezetének tükrében.” In: Hamar Imre – Salát Gergely (szerk.) 2004. Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Budapest: Balassi Kiadó, 77–136.

16. „A Fényküldött és a sámánnő. A kínai manicheizmus megítélésének változása a sámánizmussal való kapcsolatának tükrében.” In: Birtalan Ágnes – Rákos Attila (szerk.) 2005. Bolor-un gerel. Kristályfény. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére. [The Crystal-splendour. Essays presented in honour of Professor Kara György's 70th birthday.] I–II. Budapest: ELTE Belső-ázsiai Tanszék – MTA, Altajisztikai Kutatócsoport, 427–440.

17. „Sámánizmus a Tang-kor előtti Kínában.” In: Hoppál Mihály – Szathmári Botond – Takács András (szerk.) 2006. Sámánok és kultúrák. Budapest: Gondolat Kiadó, 296–360.

18. Klasszikus kínai nyelv I. 2004.Budapest: TKBF.

19. The Wings of Compassion – A terminological analysis of Chinese Manichaean texts.” 2006. Manichaean Studies Newsletter 21: 15–17.

20. The Jurchen shamaness. An analysis of the first written reference to the word ‘shaman’.” Shaman (Journal of the International Society for Shamanistic Research) 15.1–2 (2007) 117–128.

21. „Az ötödik buddha.” – Mānī buddhista címei (Buddho-Manichaica I.).” Keréknyomok 2 (2007) 47–63.

22. „Creatio ex gigante  – a kínai Pangu-mítosz forrásai.” Vallástudományi Szemle  2007/2: 142–174.

23. „A Világ Tiszteltje és a Nagyság Atyja (Buddho-Manichaica II).” Keréknyomok 3   (2008) 95–110.

24. „A létezők átváltozása” –– A pillangó motívuma a Zhuangziben.” Vallástudományi Szemle 2008/1: 91–106.

25. „A dzsürcsen sámánnő.” In: Básti Ágnes – Máté-Tóth András (szerk.) 2008. Mircea Eliade egykor és ma. Centenáriumi tisztelgés. Szeged: Belvedere, 99–112.

26. „A három bölcs visszatérése – Buddha, Konfuciusz és Mānī alakja a Huahujingben. (Buddho-Manichaica IV).” Keréknyomok 4 (2008) 25–38.

27. „Kincsfa-virágok, drágakő-gyümölcsök (Buddho-Manichaica V).” Vallástudományi Szemle 2008/3: 69−86.

28. Eliade and the First Shaman.” In: Hoppál, Mihály − Simonkay, Zsuzsanna (eds.) [Buday, Kornélia − Somfai Kara, Dávid (co-eds.)] 2009. Shamans Unbound. Budapest: Akadémiai Kiadó, 177−183.

29. „Láthatatlan kezek fehér ruhában − A manicheus ruházat vallási hátteréről (Buddho-Manichaica VI).”  Keréknyomok 5 (2009): 39−52.  

30. „Az öröklét gyümölcsei” − Kínai nyelvű manicheus töredékek a Turfán-medencéből.” Távol-keleti Tanulmányok  2009/1: 49−68.

31. Pangu’s Birth and Death as Recorded in a Tang Dynasty Buddhist Source.” Archiv Orientální / Oriental Archive: Quarterly Journal of African and Asian Studies 77.2. (2009) 169−192.

32. „A Hatalmas Felhő Fényessége” – áttekintés a kínai buddhizmus és manicheizmus viszonyáról a történeti források tükrében. (Buddho-Manichaica III).” In: Hamar I. – Salát Gergely (szerk.) 2009. Kínai történelem és kultúra – Tanulmányok Ecsedy Ildikó emlékére. (Sinológiai Műhely 7.) Budapest: Balassi Kiadó, 115–135.

33. Peacocks under the Jewel-tree − New hypotheses on the Manichaean painting of Bezeklik (Cave 38).” Journal of Inner Asian Art and Archaeology 4 (2011) 135–148.

34. „A Fény buddhájának tanítása. –– A kínai manicheizmus szövegei.” In: Simon Róbert és Simonné Pesthy Monika (szerk.) Mání és a fény vallása – a manicheizmus forrásai. (Fontes Orientales) Budapest: Corvina, 212–280.

35. “The ‘Sea of Fire’ as a Chinese Manichaean metaphor — Source materials for mapping an unnoticed image.” Asia Major 24.2 (2011) 1–52.         

36. The protagonist-catalogues of the apocryphal Acts of Apostles in the Coptic Manichaica –– a re-assessment of the evidence.” In: Bechtold E. and Gulyás A. and Hasznos A. (eds.) 2011. From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft. Oxford: Archaeopress, 107–119.

37. „Az örökké fennen ragyogó Nap” – Egy 2006-ban felfedezett kínai nesztoriánus szöveg fordítása.  In: Patsch Ferenc SJ 2011. Misszió, globalizáció, etika. Matteo Ricci szellemi öröksége. Budapest: JTMR Faludi Ferenc Akadémia – L’Harmattan Kiadó, 295–317.

38. Translating a Vision –– Rudimentary Notes on the Chinese Cosmology Painting.” Manichaean Studies Newsletter 25 (2010/2011) 20–32.

39. “A Correction to the Chinese Manichaean Traité.” In: Galambos, Imre (ed.) 2013. Studies in Chinese Manuscripts: From the Warring States Period to the 20th Century. (Budapest Monographs in East Asian Studies 4.) Budapest: Institute of East Asian  Studies, Eötvös Loránd University, 103−119.

40.Buddhist and pseudo-Buddhist motifs in the Chinese Manichaean Hymnscroll.” In:   Bellér-Hann, Ildikó and Rajkai Zsombor (eds.) 2012. Frontiers and boundaries –– Encounters on China’s margins. Wiesbaden: Harrassowitz, 49–69.

41. „Ling király hivatalnokainak dereka. A Mozi 14–16. fejezetének vizsgálata.” Távol-keleti Tanulmányok 2010 [2013] 27−59.

42. “Atlas and Splenditenens in the Cosmology Painting.” In: Michael Knüppel und Luigi Cirillo (eds.) 2012. Gnostica et Manichaica. Festschrift für Aloïs van Tongerloo. Anläßlich des 60. Geburtstages überreicht von Kollegen, Freunden und Schülern. (Studies in Oriental Religions 65.) Wiesbaden: Harrassowitz, 63–88.

43. „A kaméleon-misszió –– A manicheus térítés technikái.” In: Déri Balázs et al. (szerk.) 2013. Conversio. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Vallástudomány Központ, 303–338.

 44.     „Gabona nélkül a hegyen. Egy sajátos étkezési előírás a vallásos taoizmusban.” In: Déri Balázs (ed.) 2013. Convivium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2012. november 6–7-én tartott vallástudományi konferencia előadásai. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-tudományi Kar, Vallástudomány Központ, 185−196. 

45. „Hegyekről szóló leírások a Taiping guangji 397. fejezetében.” Távol-keleti Tanulmányok 3 [2011] (2014): 33–60.

46. „Konfuciusz és a Lunyu.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 38–64.

47. „Mengzi.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 65–84.

48. „Xunzi.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 85–105.

49. „Dong Zhongshu.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 106–121.

50. „Laozi és a Daodejing.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 161–185.

51. „Zhuangzi.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 186–211.

52. „Huainanzi.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 212–224.

53. „Liezi.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 225–236.

54. „Zou Yan és a természetfilozófia.” In: Várnai András – Kósa Gábor (szerk.) 2014. Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány, 281–300.

55. „Hegyekről szóló leírások a Taiping guangji 397. fejezetében.” Távol-keleti Tanulmányok 3 [2011] (2014): 33–60.

56. „A buddhizmus története a Maláj-félszigeten, Szumátrán és Jáván a 15. század előtt.” In: Hidas Gergely – Szilágyi Zsolt (szerk.) 2014. Buddhizmus.  Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság −− L’Harmattan, 296−323.

57. “Buddhist Monsters in the Chinese Manichaean Hymnscroll and the Pumen chapter of the Lotus sūtra.” The Eastern Buddhist 44 (2014) 27–76.

58. Translating the Eikōn. Some considerations on the relation of the Chinese Cosmology painting to the Eikōn.” In: Laut, Jens Peter / Röhrborn, Klaus (Hrsg.) 2014. Vom Aramäischen zum Alttürkischen. Fragen zur Über­set­zung von manichäischen Texten. Vorträge des Göttinger Symposium vom 29./30. Sep­tem­ber 2011. Berlin, New York: De Gruyter (Abhandlungen der Akademie der Wis­sen­schaf­ten zu Göttingen, N. F.), 49–84. 

 

 

ELŐADÁSOK KONFERENCIÁKON (az elmúlt 5 évben)

2014.06.28. “The Virgin of Light in the New Chinese Manichaean Xiapu Material and the Female Figure beside Mount Sumeru in the Cosmology Painting” (Les femmes dans le manichéisme occidental et oriental, 27–28 June 2014, organized by Madeleine Scopello.)

2014.06.07. “Possible traces of the Manichaean ‘Book of Giants’ traditions in the recently identified Chinese Manichaica (the Xiapu manuscripts and the Cosmology painting).” (Tales of Giants from Qumran and Turfan: Ancient Contexts, Traditions and Influences, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Germany, 6th-8th June 2014)

2013.11.12.  “Major discoveries of Manichaean materials during the past century.” (Surprises from the Past? The impact of modern discoveries of ancient and medieval texts. Nov. 11–12, 2013. SDU, Odense, Denmark)

2013.09.16. “From Mount Sumeru to the Land of Nirvana −− Chinese textual and visual accounts of Manichaean cosmogony, with an excursus on the Western” Zodiac signs in the recently identified ‘Cosmology painting’.” (Lecture at the Needham Research Institute, Cambridge, September 16, 2013)

2013.09.13.     “Parallels and inconsistencies between two recently identified sets of Chinese Manichaica: the textual corpus from Xiapu (Fujian) and the paintings preserved in Japan.” (Invited special talk at 8th International Conference of the International Association of Manichaean Studies, School of Oriental and African Studies (SOAS), London, Sept. 9–13, 2013.])

2013.09.9–13. “The Manichaean Mount Sumeru in the Cosmology painting.” [8th International Conference of the International Association of Manichaean Studies, School of Oriental and African Studies (SOAS), London, Sept. 9–13 [12], 2013.]

2012.11.29. „Böjtölni a hegyen, áldozni a völgyben –– a konfuciánus és taoista étkezési szokások különbsége a kínai hegykultusz tükrében.” („Vallások konyhája”, vallástörténeti workshop, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)

2012.11.09. „Pangu, Yishu és az Első Ember.” (Emlékülés Ligeti Lajos születésének 110. évfordulója alkalmából, ELTE BTK)

2012.11.06. „‘Gabona nélkül a hegyen’ –– taoista étkezési előírások a halhatatlanság szolgálatában.” (Convivium – Ritualia II., vallástudomány konferencia, ELTE BTK)

2012.09.19. “The Significance of Coptic Sources in the Interpretation of the Recently Found Manichaean Cosmology Painting.” Tenth International Congress of Coptic Studies (September 17–22, 2012, Rome).

2012.05.23. „Atlas és Splenditenens a kopt manicheus forrásokban (és egy kínai párhuzam).” X. Magyar Ókortudományi Konferencia (2012.05.23–26, PPKE BTK, Piliscsaba)

2011.11.24. „Mání és papjai kínai és ujgur ábrázolásokon.” [“Papság a világ vallásaiban”, az MTA Vallástudományi Bizottságának konferenciája. 2011.11.24, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba]

2011.09.29. “Translating an Image: how the Cosmology painting (宇宙图) contributes to our understanding of the Manichaean translation technique” [“Vom Syrischen zum Alttürkischen, Fragen zur Übersetzung von manichäischen Texten”, Sept. 29–30, 2011. Göttingen]

2011.09.23. „A palimpszeszt-misszió – A manicheus térítés technikái.” [“Conversio”, ELTE BTK, 2011.09.23–24.

2011.09.20. “New Trends in the Interpretation of Chinese Manichaeism.” [“New Movements in Religion – Theories and Trends, 10th Conference of the European Association for the Study of Religions, EASR”, 2011.09.18–22, Budapest]

2011.06.06. “The Affiliation and the Meaning of the Judgment Scene in the Cosmology Painting.” (“International Symposium on the New Chinese Manichaean Paintings.” June 5–6, 2011, Yamato Bunkakan, Nara.)

2011.04.27. „A buddhista ‘Tíz Király’ képtípus (jū’ō zu 十王图) ikonográfiai hagyománya a Yamato Bunkakanban 大和文华馆 (Nara) őrzött kínai manicheus képen” (“VI. Japanológia konferencia – Japán, Kína, Korea: Kölcsönhatások – múlt, jelen, jövő”, 2011.04.27, Károli Református Egyetem, BTK, Japanológiai Tanszék)

2010.11.05. „A Shang-kori szakrális naptárrendszer hagyománya.” (“Szent idő – Az idő fogalma  a vallásban”, az MTA Vallástudományi Bizottságának konferenciája, 2010.11.05, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)

2010.10.15. „Egy buddha kereszttel – az ún. Seiun-ji kép.” (“Konferencia Tőkei Ferenc emlékére”, 2010.10.15,  ELTE BTK, Kínai Tanszék).

2010.05.18. „A kínai manicheus Jézus-himnuszok és a Lótusz-szútra.” (“Misszió – globalizáció – etika: Matteo Ricci SJ szellemi öröksége”, Bp. PÁRBESZÉD HÁZA)

2009.10.17. „Szakrális égtájak a Shang-kortól a Han-korig.” (“A Szent tér”, az MTA Vallástudományi Bizottságának konferenciája, Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)

2009.09.11. “Two Manichaean Judgement Scenes.” (“Seventh International Conference of Manichaean Studies”, 2009.09.8−12, Chester Beatty Library, Dublin.)

2009.08.6−9. “Manichaeism and Buddhism − some meeting points.”  (ICAS [International Convention of Asia Scholars] 6, Daejeon, Korea)

2009.06.05. “The symbolism of water in Manichaeism.” (“3rd SSEASR [South and Southeast Asian Association for the Study of Culture and Religion] Conference”, 2009.06.03−06, Denpasar, Indonézia)

2007.12.14–15. “Categories of Buddhist Expressions in the Chinese Manichaica.” (“Conference on Aurel Stein and Dunhuang”, ELTE, Budapest)           

2007.11.28. „A nyugati barbárok megtérítése – Buddha, Mání, Konfuciusz és Laozi viszonya a Huahujingben.” [MTA Néprajzi Kutatóintézet]

2007.06.04. „The Jurchen shamaness and the Chinese sources.” (8th International Conference of ISSR [International Society for Shamanistic Research], Dobogókő, 2007.06.01–06.)

2007.03.21. „Eliade és az első sámán.” (Konferencia Mircea Eliade születésének 100. évfordulója alkalmából; SZTE Vallástudományi Tanszék, Szeged)  

       

 

MEGHÍVOTT ELŐADÁSOK KÜLFÖLDI EGYETEMEN

2014.06.26.     “A survey of the new Chinese Manichaean paintings and texts identified between 2008–2012.” (École pratique des hautes études [EPHE], Paris)

2011.06.02. „Some Buddhist Iconographical Features of the Chinese Manichaean Paintings Found in Japan” (Otani University, Kyoto)

2009.06.13. „A New Interpretation of the Manichaean painting in Bezeklik Cave 38.” (Kyoto University, Kyoto)

 

2009.07.02.  „Buddhist Terminology in Chinese Manichaean Texts.” (Otani University, Kyoto)